Rafbók / E-book

Business strategy

International Business

13.930 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

11.970 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

9.680 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

9.650 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

7.900 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

8.430 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

13.700 kr.
Rafbók / E-book

International business

International Business

3.800 kr.
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book

Information technology industries

International Business and Information Technology

8.250 kr.
Rafbók / E-book

c 1939 to c 1945 (including WW2)

International Business and National War Interests

7.370 kr.
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book

International business

International Business and Tourism

7.900 kr.
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book

Business competition

International Business Geography

6.320 kr.
Rafbók / E-book
Rafbók / E-book
6.340 kr.
Rafbók / E-book